ما برای سفارشات بالای ده میلیون تومان شما کارت هدیه در نظر گرفته ایم!

هر 10/000/000 تومان یک کارت طلایی

ما برای سفارشات بالای پنج میلیون تومان شما کارت هدیه در نظر گرفته ایم!

هر 5/000/000 تومان یک کارت نقره ای

اگر نمی توانید برای هدیه ای که میخواهید بدهید تصمیم بگیرید، این انتخاب رو به عهده خودشان بگذارید.

کارت هدیه دیزاین وان آسان است، فقط کافیست ارزش کارت را انتخاب کنید و دوستان یا خانواده شما آزاد هستند تا دقیقاً همان چیزی را که می خواهند دریافت کنند! این هدیه میتواند برای فارغ التحصیلی، عروسی، یا تولد برای دوستان و خانواده عالیست.

برخی از سوالات

تفاوت بین کارت هدیه های الکترونیکی و فیزیکی چیست؟

این متن میتواند جذاب باشد

آیا باید یکباره از کارت هدیه ام استفاده کنم؟

Websites in professional use templating systems. Commercial publishing platforms and content management systems ensure that you can show different text, different data using the same template. When it's about controlling hundreds of articles, product pages for web shops.

چه زمانی کارت هدیه ام به دستم می رسد؟

If the copy becomes distracting in the design then you are doing something wrong or they are discussing copy changes. It might be a bit annoying but you could tell them that that discussion would be best suited for another time. At worst the discussion is at least working towards the final goal of your site where questions about lorem ipsum don’t.

چند کارت هدیه می توانم همزمان سفارش بدهم؟

Websites in professional use templating systems. Commercial publishing platforms and content management systems ensure that you can show different text, different data using the same template. When it's about controlling hundreds of articles, product pages for web shops.

اگر باز سوالاتی برای شما مطرح هست با ما در میان بگذارید. صفحه تماس