مرکز تخصصی دیزاین وان

حجت الله عطایی

فعالیت: Photographer

کاشناس زبان و ادبیات فارسی

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس 17 سال

تدریس درس هنر دوره اول دبیرستان به مدت 10 سال

دانش آموخته عکاسی از انجمن سینمای جوان استان قم با مدرک عالی

مدرک عالی از انجمن خوش نویسان ایران

تدریس عکاسی در انجمن عکاسان قم

برگزاری جلسات نقد و بررسی عکس در انجمن عکاسان قم

تالیف دو مقاله پژوهشی در زمینه عکاسی و چاپ در مجلات عکاسی

عکاس خبرگزاری مهر در قم از سال 89 تا حال

عکاس باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم به مدت یک سال

تدریس خصوصی عکاسی

داوری جشنواره عکس نیمه پنهان با مشارکت سفارت افغانستان در ایران

داوری بخش عکس هنرستانهای قم

داوری عکس عاشورایی در قم

چاپ کتاب مجموعه عکس در همین حوالی

برگزاری سه نمایشگاه انفرادی عکس

برگزاری چهار نمایشگاه گروهی در قم و نیشابور و تهران

شرکت در بیش از 150 جشنواره داخلی و بین المللی

کسب مقام اولی تا سومی در بیش از 15 مسابقه و جشنواره عکس سراسری کشور